BUDOSHINKAI

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL je společnost, která podporuje rozvoj bojových umění ve své komplexní podobě. Je dobrovolným a neziskovým sdružením s právní subjektivitou.

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL je společnost lidí, kteří studují energetická a bojová umění. Mezi aktivity členů patří pořádání odborných seminářů s českými i zahraničními odborníky, organizování školení pro učitele a asistenty a také publikační a propagační činnost.

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL vytváří zázemí pro kvalitní růst žáků i instruktorů, zejména prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, které zve na společná setkání.

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL směřuje své aktivity také za rámec bojových umění a to podporou studia tradičních asijských umění jako je astrologie nebo umění kaligrafie. Mezi duchovními směry jsou to meditace a esoterika.

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL prosazuje zdravý životní styl a proto se také můžete setkat se semináři, zaměřenými na masáže, léčbu, prevenci onemocnění nebo diagnostiku.

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL pomáhá lidem v jejich úsilí porozumět pravé cestě válečníka. Snaha porozumět životu a dokázat najít hluboké duchovní hodnoty.

BUDOSHINKAI INTERNATIONAL od svého založení vyvíjí aktivity mezinárodního charakteru. Členové organizace mají na akcích pořádaných BUDOSHINKAI INTERNATIONAL zvýhodněné podmínky. Akce jsou přístupné pro všechny seriozní zájemce z řad široké veřejnosti i ostatních komunit bojových umění. Organizace byla založena 9.9.1999 v České republice.