ČLENSTVÍ

Členem BUDOSHINKAI INTERNATIONAL z.s. se může stát každý seriozní zájemce z řad široké i odborné veřejnosti, jenž se zaváže respektovat stanovy.

Členem organizace se pro danou sezónu stává jedinec zaplacením roční licence. Cena této licencí je valnou hromadou schválena pro sezónu září 2022 / srpen 2023 takto – 500,- Kč pro všechny bez rozdílu věku. Při platbě ze zahraničí (mimo Českou republiku) uveďte do zprávy pro příjemce jak jméno, tak datum narození a zemi ze které pocházíte. Variabilní symbol platby je datum narození – bez lomítka.

Adresa : Budoshinkai International , Oldřichova 849/7, Liberec III – Jeřáb, 460 02
Účet : 160809511/0300 Post bank, IBAN – CZ21 0300 0000 0001 6080 9511, BIC – CEKOCZPP

Na toto číslo účtu se platí také poplatky za zkoušku na technické stupně s uvedením variabilního symbolu 009 a s poznámkou pro příjemce „zkouška na stupeň…… + jméno“.